http://msb-srbija.com
Macola fiberglas 4lb (1.81kg)
"MSB ALATI" DOO Adresa: Jovana Mikića 44, Subotica, PIB: 106051262, Matični Broj: 20521899
Šifra delatnosti: 4690, Telefon: 024/528-218, Tekuči račun: 220-105150-86, PDV Broj: 463394940
Registarski Broj: 21326/2009, E-Mail: msbsrbija@gmail.com
 


Cena: 1.954,50 RSD

(Sa uračunatim PDV-om)


Forged steel powder-coated head with precision-ground striking faces. Shock-absorbing fibreglass shaft with nylon surround and high-grip rubber handle.