http://msb-srbija.com
SET L-KLJUČEVA TORX® BO 967 SPKL/9
"MSB Ostrana" D.O.O. Adresa: Majšanski put 318/A Subotica, PIB: 106051262, Matični Broj: 20521899
Šifra delatnosti: 4690, Telefon: 024/528-218, Tekuči račun: 220-105150-86, PDV Broj: 463394940
Registarski Broj: 21326/2009, E-Mail: msbsrbija@gmail.com
 


Cena: 65.601,90 RSD

(Sa uračunatim PDV-om)


desc rs